MUMDN2022

MEĐUNARODNO UDRUŽENJE METODOLOGA
DRUŠTVENIH NAUKA U BEOGRADU
u saradnji sa
UNIVERZITETOM „MB“ U BEOGRADU
INSTITUTOM ZA SRPSKU KULTURU
U PRIŠTINI-LEPOSAVIĆU
organizuje
ČETVRTU MEĐUNARODNU TEMATSKU NAUČNU KONFERENCIJU

„FUNDAMENTALNA (OSNOVNA, BAZIČNA) ISTRAŽIVANJA I NJIHOV ZNAČAJ ZA PROGRES GLOBALNE ZAJEDNICE I PROSPERITETNI RAZVOJ SAVREMENIH DRŽAVA“

Beograd, 14. oktobar 2022. godine
Svečana sala Srpske akademije nauka i umetnosti
11 000 Beograd, Knez Mihailova 35