MUMDN2022

Transport, smeštaj i kotizacija

Putni troškovi prevoza učesnika konferencije:

Putne troškove za učešće na Konferenciji snose učesnici Konferencije i njihove obrazovno-naučne ustanove.

Smeštaj učesnika konferencije:

Međunarodno udruženje metodologa društvenih nauka, za učesnike Konferencije iz inostranstva i unutrašnjosti Srbije, obezbediće besplatan smeštaj, o čemu će učesnici Konferencije elektronskom poštom biti obavešteni do 05. oktobra 2022. godine.

Svečana večera:

Svečana večera organizovaće se u petak, 14.10.2022. godine, s početkom u 19.00 časova.

Kotizacija:

za učešće na Konferenciji je 50 evra u dinarskoj protivrednosti na dan uplate. Kotizacija obuhvata: učešće na skupu, zbornik radova, certifikat i svečanu večeru. Kotizacija se uplaćuje do petka, 07. oktobra 2022. godine na dinarski i devizni tekući račun Međunarodnog udruženja metodologa društvenih nauka, otvoren kod Banca Intesa AD Beograd: Broj: 160-524213-98.

Svrha plaćanja: Naučni skup/2022. – prezime i ime učesnika.

 Instrukcije za devizno plaćanje:

Međunarodno udruženje metodologa društvenih nauka

Devizni tekući račun u valuti EUR:

Banca Intesa AD Beograd

Sa partijom broj: 00-540-0004422.1

Sa IBAN brojem: RS35160005400004422133