MUMDN2022

Tematske oblasti konferencije

 • Opšta, problemska metodološka pitanja fundamentalnih (osnovnih) istraživanja i njihov značaj za progres globalne zajednice i prosperitetni razvoj savremenih država.
 • Odnos između fundamentalnih, primenjenih i razvojnih dijagnostičkih, prognostičkih i futuroloških istraživanja.
 • Fundamentalna istraživanja u prirodnim naukama i njihov značaj za progres globalne zajednice i prosperitetni razvoj savremenih država.
 • Fundamentalna istraživanja u društveno-humanisthičkim naukama i njihov značaj za progres globalne zajednice i prosperitetni razvoj savremenih država.
 • Fundamentalna istraživanja u tehničko-tehnološkim naukama i njihov značaj za progres globalne zajednice i prosperitetni razvoj savremenih država.
 • Fundamentalna istraživanja u biomedicinskim naukama i njihov značaj za progres globalne zajednice i prosperitetni razvoj savremenih država.
 • Fundamentalna istraživanja u ublasti upravljanja savremenim državama;
 • Fundamentalna istraživanja u oblasti izgradnje demokratskih institucija i ostvarivanja pravne države i vladavine prava u savremenim državama.
 • Značaj fundamentalnih (osnovnih) istraživanja za ekonomski razvoj i privredni rast savremenih država.
 • Fundamentalna (osnovna) istraživanja u proučavanju međunarodnih i društvenih odnosa u kojima će se razvijati savremena društva u budućnosti.
 • Fundamentalna (osnovna) istraživanja u oblasti daljih pravaca međunarodnog prava i međunarodnih odnosa;
 • Fundamentalna istraživanja u oblasti klimatskih promena;
 • Fundamentalna istraživanja u oblasti masovnih pandemija na globalnom i nacionalnom nivoima;
 • Fundamentalna istraživanja u oblasti smanjenja zagađenja i zaštite životne sredine na globalnom i nacionalnom planu;
 • Fundamentalna istraživanja u oblasti energetske, bezbednosti i sigurnosti;
 • Fundamentalna istraživanja u oblasti prevencije kriznih situacija izazvanih prirodnim katastrofama;
 • Ulaganja u fundamentalna (osnovna) istraživanja i efekti tih ulaganja na progres globalne zajednice i prosperitetni razvoj savremenih država;
 • Primena nučnih metoda u fundamentalnim (osnovnim, baziim) istraživanjima.
 • Značaj fundamentalnih (osnovnih) istraživanja u javnom sektoru.
 • Značaj fundamentalnih (osnovnih) istraživanja u privatnom sektoru.
 • Odnos između findamentalnih i primenjenih istraživanja i njihov značaj za ekonomski i ukupan razvoj savremenih država.
 • Konceptualizacija i rekonceptualizacija fundamentalnih (osnovnih) naučnoistraživačkih projekata i njihov značaj za progres globalne zajednice i prosperitetni razvoj savremenih država.
 • Druge tematske celine u kojima je neophodno realizovati fundamentalna (osnovna) istraživanja koja doprinose razvoju globalne zajednice i prosperitetu savremenih država.