MUMDN2022

Kontakt i informacije

Za dostavljanje prijava o učešću na konferenciji i radova:

Dr Emina Lazović, metodolog.dn@gmail.com

Doc. dr Nikola Jović, metodologija.nikola@gmail.com

Za prevoz, smeštaj, kotizaciju i drugo:

Doc. dr Nikola Jović, metodologija.nikola@gmail.com

Dr Emina Lazović, metodolog.dn@gmail.com

Pokrovitelj konferencije

SRPSKA AKADEMIJA NAUKA I UMETNOSTI

AKADEMISKI ODBOR DRUŠTVENIH NAUKE

Medijski pokrovitelji konferencije

Udruženje novinara i novih medija Vojvodine, Novi Sad

ARS medija, Novi Sad