MUMDN2022

Radni (govorni) jezici Konferencije i jezici na kojima se šalju radovi

  1. Engleski 
  2. Ruski
  3. Srpski