MUMDN2022

Naučni odbor konferencije

 1. dr Neđo Danilović, predsednik Međunarodnog udruženja metodologa društvenih nauka – predsednik naučnog odbora.
 2. Akademik prof. dr Kosta Čavoški, predsednik Akademijskog odbora društvenih nauke, Srpska akademija nauka i umetnosti, Beograd.
 3. Akademik prof. dr Ljubiša Rakić, predsednik Akademijskog odbora za biomedicinske nauke, Srpska akademija nauka i umetnosti, Beograd.
 4. dr Milija Bogavac, osnivač i vlasnik Univerziteta „MB“, Beograd.
 5. dr Dragan Tančić, direktor Institut za srpsku kulturu, Priština-Leposavić.
 6. dr Nancy Russo, Univerzitet Severni Ilinois, De-Kalab, Čikago, SAD, honorarni profesor, Univerziteta u Malmeu, Svedska.
 7. dr Šuvaković Uroš, Univerzitet u Beogradu, Učiteljski fakultet, zamenik predsednika Udruženja – podpredsednik naučnog odbora.
 8. dr Feng Liu, Phd, Škola za biznis, Zhejiang Wanli University, Ningbo, China.
 9. Akademik prof. dr Termiz Dževad, Univerzitet u Sarajevu, Fakultet političkih nauka, Sarajevo.
 10. dr Regodić Dušan, Rektor Univerziteta „MB“, Beograd, Srbija.
 11. dr Aiwu Guan, PhD, Škola Manadžmenta, Jiangsu University, Zhenjiang, China
 12. dr Vojislav Babic, Univerzitet u Beogradu, Institut za sociološka istraživanja, Beograd, Srbija.
 13. dr Artur Gennadievich Bezverkhov, direktor Pravnog istraživačkog instituta Samarskog nacionalnog univerziteta „S.P. Koroleva“, doktor pravnih nauka, zaslužni pravnik Ruske Federacije.
 14. dr Blagojević Srđan, dekan Vojne akademije Univerziteta odbrane, Beograd, Srbija – sekretar odbora.
 15. Academik, prof. dr Wofgang Rohrbach, Dunavski Univerzitet, Krems, Austrija.
 16. dr Džatiev Vladimir, Ruska Akademija za notare i advokate, Moskva.
 17. emeritus dr Zelenika Ratko, Sveučilište u Rijeci, Rijeka, Hrvatska.
 18. dr Branković Srbobran, Galupov institut, Beograd, Srbija.
 19. dr Halmi Aleksandar, Sveučilište u Zadru, Zadar, Hrvatska.
 20. dr Milosavljevic Milisav, University of Belgrade, Faculty of Political Science, Srbija.
 21. dr Kekenovski Jove, Univerzitet „Sv. Kliment Ohridski“ – Bitola, Fakultet za turizam i ugostiteljstvo, Ohrid, Severna Makedonija.
 22. dr Krivokapić Boris, MB University, Faculty of Business and Law, Belgrade, Serbia.
 23. Academic Professor Terzijev Venelin, PhD Russian Academy of Natural History, Moscow, Russia, Vasil Levski National Military University, Veliko Trnovo, Bulgaria University of Rousse, Rousse, Bulgaria.
 24. dr Milašinović Srđan, Policijska akademija, Beograd, Srbija.
 25. Naučni savetnik dr Jasmina Ahmetović, Institut za Srpsku kulturu, Pristina – Leposavic, Serbia.
 26. dr Sprajc Polona, Facultet organizacionih nauka, Universit u Mariboru, Kranj, Slovenia.
 27. dr Miodrag Gordić, Univerzitet Union „Nikola Tesla“, Beograd, Srbija.
 28. dr Zarić Siniša, Univerzit u Belgradu, Ekonomski facultet, Beograd, Srbija.
 29. dr Soloviov Viacheslav, Dobrov Centar za naučne i tehnološke potencijale i proučavawe istorije pri Nacionalnnoj akademiji nauka Ukraine, Kiev, Ukraina.
 30. dr Mihajlovic Dejan, Technički Univerzitet, Monterrey, Nuevo Leon, Mexico.
 31. Viši naučni saradnik Ddr Marija Jeftimijević Mihajlović, Institut za Srpsku kulturu Pristina – Leposavic, Serbia.
 32. dr Viktorija Nikolajevna Rjapuhina, Technčki Unoverzitet ”V. G. Shukhov”, Belgorod, Belarus.
 33. dr Pamučar Dragan, Univerzitet odbrane, Vojna Akademija, Beograd, Srbija.
 34. dr Rossana Piccolo, PhD, University of Campania – Luigi Vanvitelli, Italy.
 35. Naučni saradnik dr Gordan Bojković, Institut za Srpsku kulturu, Priština – Leposavić.