MUMDN2022

Okvirni program konferencije

13. oktobar 2022, četvrtak

– dolazak učesnika

– smeštaj učesnika

– slobodno veče

 

14. oktobar 2022. godine, petak

09.00-10.00 – akreditovanje učesnika konferencije

10.00-10.20 – svečano otvaranje i pozdravljanje učesnika Konferencije

10.20-11.30 – Prva plenarna sesija

11.30-11.40 – Kafe pauza

11.40-13.00 – Nastavak plenarne sesije

13.00-13.30 – Kafe pauza i posluženje

13.30-15.00 – Druga plenarna sesija

15.00-15.15 – Kafe pauza

15.15-17.30 – Nastavak druge plenarne sesije

17.30-17.50 – Završetak rada, usvajanje zaključaka i preporuka Konferencije

17.50-18.00 – Zatvaranje Konferencije

19.00-21.00 – Svečana večera

21.00-24.00 – Odlazak dela učesnika Konferencije

 

15. oktobar 2022. godine, subota

06.00 – 12.00 –  Odlazak ostalih učesnika Konferencije