MUMDN2022

Tematski zbornik radova

Zbornik radova: Pod uslovom da stignu na vreme i prođu recenziju, svi radovi biće objavljeni u Međunarodnom tematskom zborniku radova, koji će izaći iz štampe posle završetka Konferencije i biće dostavljen učesnicima poštom i elektronskim putem.

Učesnici konferencije će dobiti elektronsku verziju zbirke abstrakata na Konferenciji, u pisanoj i elektronskoj formi, pre početka rada Konferencije. U razumnom roku po okončanju Konferencije, Tematski zbornik radova biće odštampan i publikovan na veb sajtu Udruženja, odakle će moći biti preuzet.

Jezici na kojima će biti štampan zbirnik radova: Engleski, ruski i srpski.

Izdavač: Međunarodno udruženje metodologa društvenih nauka, Beograd

Urednik: Prof. dr Neđo Danilović i prof. dr Dragan Tančić

Recenzenti: Upravni odbor međunarodnog udruženja metodologa društvenih nauka imenovaće 10 recenzenata, a njihova imena biće objavljena u zborniku radova.