MUMDN2022

Informacije o konferenciji

Međunarodno udruženje metodologa društvenih nauka u Beogradu u saradnji sa Univerzitetom „MB“ u Beogradu i Institutom za srpsku kulturu u Prištini-Leposaviću organizuje četvrtu međunarodnu tematsku naučnu konferenciju pod nazivom:

„Fundamentalna (osnovna) istraživanja i njihov značaj za progres globalne zajednice i prosperitetni razvoj savremenih država“.

Konferencija će se održati pod pokroviteljstvom Srpske akademije nauka i umetnosti – Akademijskog odbora za društvene nauke, 14. oktobra 2022. godine, u svečanoj Sali Srpske akademije nauka i umetnosti, Knez Mihailova 35, 11 000 Beograd, sa početkom u 09.00 časova.

Za učesnike Konferencije iz inostranstva i unutrašnjosti Srbije, Međunarodno udruženje metodologa društvenih nauka obezbediće besplatan smeštaj, o čemu će učesnici Konferencije biti obavešteni, elektronskom poštom, do 05. oktobra 2022. godine.

Putne troškove za učešće na Konferenciji snose Učesnici Konferencije i njihove obrazovno-naučne ustanove. Kotizaciju za učešće na Konferenciji plaćaju svi učesnici konferencije u visini od 50 evra u dinarskoj protivrednosti na dan uplate. Kotizacija obuhvata: učešće na skupu, zbornik radova, Certifikat i svečanu večeru.

Kotizacija se uplaćuje do petka, 07. oktobra 2022. godine na dinarski i devizni tekući račun Međunarodnog udruženja metodologa društvenih nauka, kod Banca Intesa AD Beograd:

Dinarski račun broj: 160-524213-98. Svrha plaćanja: Naučni skup/2022. – prezime i ime učesnika.

Devizni tekući račun u valuti EUR: Međunarodno udruženje metodologa društvenih nauka; Banca Intesa AD Beograd; Partija broj: 00-540-0004422.1; IBAN broj: RS35160005400004422133.