MUMDN2022

Važno!

Prijava:
Svi autori su dužni da dostave popuinjenu prijavu za učešće na naučnom skupu.

Obrazac prijave rada je u prilogu pozivnog pisma.

Obrazac prijave rada biće moguće preuzeti i sa vebsajta Međunarodnog udruženja
metodologa društvenih nauka.

Prijava se mora izvršiti najkasnije do 15. avgusta 2022. godine putem elektronske pošte:
metodologija.nikola@gmail.com ili metodolog.dn@gmail.com.

Obaveštenje o prihvatanju rada autori će dobiti najkasnije do 05. oktobra 2022. godine.

Detaljni program Konferencije biće objavljen do 10. oktobra 2022. godine.